SPOT je investicijski oblik koji osigurava največu moguču zaštitu klijenta prema medžunarodnim financijskim standardima. Strategija trgovanja provodi se putem strogo reguliranog tržišnog operatera Broker. Pomoču njihova stručnog znanja sa sredstvima naših klijenata postupamo odgovorno, a istovremeno se trudimo osigurati maksimalne i konstantne prinose. Nastojimo ne samo ispunjavati sva očekivanja klijenata nego ih i nadilaziti.

Postoje tri načina kako institucije, korporacije i pojedinci mogu trgovati na tržištu valuta:

1. “spot tržišta”  2. “forwards tržišta”  3. “futures tržišta”

S porastom elektroničkog poslovanja spot tržište doživjelo je porast aktivnosti te je postalo preferencijalno tržište za trgovanje s dnevnim opsegom trgovanja od oko 5.000 milijardi dolara.

Spot tržište je bilo i ostalo največe tržište. Detaljnije, spot je mjesto gdje se valute kupuju i prodaju pa trenutnim cijenama. Ta cijena koja se određuje ponudom i potražnjom odraz je mnogih stvari, medžu ostalim trenutnih kamatnih stopa, ekonomskih pokazatelja, sentimenta prema trenutnoj političkoj situaciji (lokalnoj i globalnoj), kao i očekivanja o budućim tečajevima različitih valutnih parova. Radi se o bilateralnoj transakciji kod koje jedna od ugovornih strana dostavlja dogovoreni iznos jedne valute drugoj strani, a u zamjenu dobiva specifičnu količinu druge valute na temelju dogovorenog tečaja. Nakon što je pozicija zatvorena, dolazi do podmirenja na skrbničkom računu.

VAŠE MJESTO ZA ZARADU

OPIS PROIZVODA:

IME: SPOT
MINIMALNI ULOG: 5.000 EUR
PROVIZIJA TRGOVANJA: 0,6875%
PODJELA DOBITI: 65% klijent ⁄ 35% troškovi trgovanja i drugi troškovi za provedbu
POLITIKA ZAUSTAVLJANJA TRGOVANJA: NAJVEĆI gubitak ograničen na 28% uloga
PODIZANJE PRINOSA: bilo kada
PODIZANJE GLAVNICE: bilo kada (preporučeno trajanje ulaganja 3–5 godina)

JEDNOSTAVAN PRISTUP:

otvaranje individualnog računa za trgovanje (uvid 24⁄7)
potpisivanje LPOA
uplata sredstava (na platformu za trgovanje)
početak trgovanja