PRAVNA OBVESTILA

Vsi podatki, besedila, informacije, grafični prikazi in metodologije, ki tvorijo celotno vsebino spletne strani www.spot-investicije.com, so last oziroma avtorstvo družbe Spot Investicije d.o.o.. Kakršnokoli nepooblaščeno spreminjanje, predvajanje, razpečevanje, objavljanje ali reproduciranje spletne strani www.spot-investicije.com ali njenih delov je strogo prepovedano. Spot Investicije d.o.o.ima pravico tako do sprememb, kakor tudi do ukinitve ponujenih produktov.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA UPORABO PODATKOV

Kljub dejstvu, da Spot Investicije d.o.o. verjame, da so vsi podatki na spletni strani www.spot-investicije.com kvalitetni, ne jamči za točnost, popolnost, ažurnost, kakovost ali celovitost podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletni strani www.spot-investicije.com.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov iz spletne strani www.spot-investicije.com ali iz uporabe prikazane bonitetne ocene poslovnih subjektov. Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za neposredno, posredno, posebno ali kakršnokoli drugo škodo (npr.: všteta je škoda brez omejitve, zaradi izgube poslovnega dobička, zaradi prekinitve poslovanja, zaradi začetek poslovanja ali zaradi izgube poslovnih informacij, ipd.), ki bi je utrpel uporabnik ob oziroma zaradi uporabe podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletni strani www.spot-investicije.com. 

V okviru spletne strani www.spot-investicije.com se za poslovne subjekte prikazuje tudi bonitetna ocena, ki se izračuna z določenimi matematičnimi izračuni podatkov iz bilanc poslovnih subjektov ter drugih dostopnih podatkovnih baz. Bonitetna ocena je zgolj orientacijske narave, ponudnik ne jamči za njeno pravilnost in uporabnost ter ne prevzema nikakršne posredne ali neposredne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi njene uporabe.

Ponudnik ne jamči za celovitost, točnost in ažurnost objavljenih podatkov o prijavah v insolvenčnih postopkih ter ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.