SPOT je naložbena oblika, ki zagotavlja največjo možno zaščito stranke po mednarodnih finančnih standardih. Trgovalna strategija se izvaja preko strogo reguliranega upravljalca trga ThinkMarkets. S pomočjo njihovega strokovnega znanja ravnamo s sredstvi naših strank odgovorno, hkrati pa se trudimo zagotavljati maksimalne in konstantne donose. Prizadevamo si, ne samo izpolniti vsa pričakovanja strank, ampak jih tudi preseči.

Obstajajo trije načini kako inštitucije, korporacije in posamezniki lahko trgujejo na valutnem trgu:

1.“spot trg”     2.“forwards trg”    3.“futures trg”.

Z vzponom elektronskega trgovanja je “spot trg” doživel veliko porast aktivnosti in je postal preferenčni trgovalni trg z dnevnim obsegom trgovanja okrog 5.000 milijard dolarjev.

Spot trg je bil in ostaja največji trg. Bolj specifično je “spot” mesto, kjer se valute kupujejo in prodajajo po trenutnih cenah. Ta cena, ki je določena s ponudbo in povpraševanjem, je odraz veliko stvari, med drugim trenutnih obrestnih mer, ekonomskih kazalcev, sentimenta do trenutne politične situacije (lokalne in globalne), kot tudi pričakovanja o prihodnjih menjalnih tečajih najrazličnejših valutnih parov. To je bilateralna transakcija pri kateri ena od pogodbenih strank dostavi dogovorjeno vsoto ene valute drugi stranki in zato v zameno prejme specifično količino druge valute, po dogovorjenem menjalnem tečaju. Potem, ko je pozicija zaprta, nastopi poravnava na skrbniškem računu.

VAŠE MESTO ZA ZASLUŽEK

OPIS PRODUKTA:

IME: SPOT
MINIMALNI VLOZEK: 5.000 EUR
TRGOVALNA PROVIZIJA: 0,6875%
DELITEV DOBICKA: 65% stranka - 35% upravljalec in stroški
POLITIKA ZAUSTAVITVE TRGOVANJA: Izguba omejena na 28%
DVIG DONOSA: kadarkoli
DVIG GLAVNICE: kadarkoli (priporočeno trajanje 3-5 let)

ENOSTAVEN PRISTOP:

odprtje individualnega trgovalnega računa (vpogled 24⁄7)

podpis LPOA

nakazilo sredstev (na trgovalno platformo)

pričetek trgovanja

Našim cenjenim strankam z veseljem sporočamo, da smo pri našem podjetju Spot Investicije d.o.o. dodali nov produkt imenovan KRIPTO, pri katerem imate možnost sodelovanja na najbolj rastočem in profitabilnem trgu kriptovalut. Kot so naši upravljalci že v preteklosti dokazali zmožnosti na Spot trgu, sedaj kažejo svojo genialnost pri trgovanju s štirimi različnimi izbranimi kovanci:

1.“Bitcoin”     2.“Ethereum”    3.“Dash”    4.“Litecoin”

Produkt KRIPTO za Vas zagotavlja predvsem turbulentno okolje. Trgovalno strategijo na Vašem trgovalnem računu izvajajo izkušeni trgovalci ob podpori profesionalnih analitikov in svetovalcev v segmentu raziskav in analize trga, obvladovanja tveganja, statistike, kombinatorike in informatike preko strogo reguliranega upravljalca trga. Vsa razmerja so urejena s tripartitno pogodbo. Kriptovalute med katerimi je najpogosteje izpostavljen BTC, so oblika nereguliranega digitalnega zapisa vrednosti, ki ga ne izda in zanj ne jamči centralna banka ali drug državni organ.

Če se dobro informirani potrošnik odloči za tovrsten posel je priporočljivo, da sredstva vloži v obsegu, ki zanj ne predstavlja prevelike izpostavljenosti.

OPIS PRODUKTA:

IME: KRIPTO
MINIMALNI VLOZEK: 5.000 EUR
TRGOVALNA PROVIZIJA: 0%
DELITEV DOBICKA: 60% stranka - 40% upravljalec in stroški
POLITIKA ZAUSTAVITVE TRGOVANJA: Izguba omejena na 40%
DVIG DONOSA: kadarkoli
DVIG GLAVNICE: kadarkoli (priporočeno trajanje 1-2 leti)

ENOSTAVEN PRISTOP:

odprtje individualnega trgovalnega računa (vpogled 24⁄7)

podpis LPOA

nakazilo sredstev (na trgovalno platformo)

pričetek trgovanja